तुइनमै आमा गुमाएका नाबालिकाको मर्मले औंल्याएको सरकारी झुट

श्रावण २२, २०७७

सबैजसो क्षेत्रमा तुइन विस्थापित गरिसकिएको सरकारी दाबी छ । तर, तुइनमा तर्नु परेकै कारण हुने घटना रोकिएका छैनन् । जसले सरकारी दाबीलाई झुटा सावित त, गर्छ नै ग्रामीण जीवनको बाध्यता र जोखिम नफेरिएको देखाउँछ ।